Októberben Népszámlálás – A Gyulai Német Nemzetiségi Oktatás fennmaradása a tét

A Gyulai Németek sokat tettek városunk fejlődéséért az elmúlt évszázadok során, szorgalmas munkájukkal járultak hozzá ahhoz, hogy most ilyen szép és magas kultúrájú településen élhetünk.  A 2011-es Népszámlásakor nagyon nagy a tét, hiszen a népszámlálás eredményei hosszú távra meghatározzák oktatási rendszerünk alakulását városunkban. Gyulán több oktatási intézményben több száz gyerek vesz rész német nemzetiségi oktatásban (GYVEO Németvárosi Óvoda, GYAKI Implom József Általános Iskola), és városunk Német Kisebbségi Önkormányzata komoly munkával vesz rész a helyi szokások, hagyományok fenntartásában, a nyelv ápolásában és mindezek hozzájárulnak városunk fejlődéséhez. Bár a nemzeti, nyelvi kötődésekre vonatkozó kérdésekre nem kötelező válaszolni, mégis arra kérünk mindenkit, aki a német közösségünkhöz tartozik, hogy a népszámlálás során ezt vallja meg. A német nyelvet beszélők is joggal lehetnek büszkék arra, hogy több 100 millió emberrel tudnak így kapcsolatot teremteni és ezzel hazánk és városunk gazdasági és társadalmi életét is erősítik. Őket is bíztatom arra, hogy vallják meg német nyelvi kötődésüket a népszámlálás során.

 Gyulai Német Kisebbségi Önkormányzat

Mittag Mónika
elnök