Tisztelt Magyarországi Német Honfitársaink!

2011-ben népszámlálást tartanak az Európai
Unió valamennyi államában, így Magyarországon is.
A hazánkban október hónapban sorra kerülő 
népszámlálás során ismét lehetőségünk lesz arra, hogy
nyilatkozzunk nemzetiségi hovatartozásunkról,
anyanyelvünkrôl, valamint arról, milyen nyelven beszélünk
családunk, barátaink körében általában.

Bár a nemzetiségi, nyelvikötődésekre vonatkozó
kérdésekre nem kötelező  válaszolni, a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata arra bíztat és kér
mindenkit, akinek fontos a németséghez való tartozása,
hogy ezt a népszámlálás során vallja meg!

A népszámlálás eredményei hosszútávra meghatározzák
oktatási rendszerünk alakulását, óvodáink, iskoláink jö-
vôjét, az általunk is lakott települések fejlôdését.
Közvetlen hatással lesz a nemzetiségi önkormányzatok és
civil szervezetek állami támogatására, anyanyelvünk,
kulturális hagyományaink megôrzése érdekében végzett
munkája elismerésére.

A magyarországi németség évszázadok óta gazdagítja
közös hazánk kultúráját, szorgalmas munkával járult és
járul hozzá Magyarország fejlôdéséhez. Anyanyelvünk,
baráti, rokoni kapcsolataink révén összekötô, közvetítô
kapocs vagyunk hazánk és a németül beszélôk 100
milliós sokasága között. Joggal lehetünk büszkék nyelvi
és kulturális örökségünkre, intézményeink,
egyesületeink és önkormányzataink identitásunk megôrzéséért
végzett tevékenységére, anyaországi kapcsolatainkra.

Egyenrangú magyar állampolgárokként és
európaiakként vállaljuk és valljuk meg emelt fôvel a népszámlálás
során is, hogy magyarországi németek vagyunk!
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Heinek Ottó
elnök