Német nyelvi képzés indul az Erkel Ferenc gimnáziumban, a 2015-2016-os tanévben

Erről tartott sajtótájékoztatót

Dr Görgényi Ernő
Gyula Város polgármestere

Mittag Mónika
Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

Teleki Szávai Krisztina
Gyulai tankerület igazgatója

Szűcs Levente
Erkel Ferenc Gimnázium igazgatója

Dr Görgényi Ernő Gyulai Német Nemzetiségi Önkormányzat egy nagyon fontos kezdeményezést terjesztett elő, amelyet Gyula Város Önkormányzatának képviselőtestülete is támogatott, és ezt követően a tankerület vezető asszony és a gimnázium igazgatója is támogatásáról biztosította ezt a kezdeményezést. Gyula város területén a német nemzetiségi oktatást, nevelést terjesszük ki a középiskolai, gimnáziumi szintre.  Ennek a kezdeményezésnek fog otthont adni az Erkel Ferenc gimnázium. A feltételek rendelkezésre állnak, mind a pedagógusok, mind a technikai, tárgyi feltételek tekintetében.  A jelentkezők számán fog múlni, hogy be fog e indulni ez az új képzés a gimnáziumba.

Mittag Mónika elmondta, hogy régi vágya teljesült a német nemzetiségi családoknak, mert így az óvodában, iskolában elkezdett nyelvtanulást tovább tudják folytatni a középiskolába is. Az elnök asszony elmondta, hogy a nemzetiségi önkormányzat rendezvényein többet szeretnék használni a német nyelvet. Ennek az is a feltétele, hogy a családok körében szinte anyanyelvi szintű legyen a német tudás, és ezt az óvoda és az Implom József Általános Iskola nagyon magas szintem biztosítani is tudta a gyermekek számára, de sajnos ez a folyamat megszakadt az általános iskola befelezése után. Az Erkel Ferenc gimnáziumban meg van az az oktatói gárda, akik nagyon magas szinten tudják oktatni a német nyelvet. Ezzel a lehetőséggel teljesül a szülök, nagyszülők kérése, hogy folytatódhasson a nemzetiségi oktatás és ne vesszen kárba az a sok munka, amit a német nemzetiségi közösség újra életre keltett. Szeretnénk, hogy ha ez a középiskolás generációban is tovább folytatódna és ezek a diákok még jobban kötődnének Gyula városához és akár német nemzetiségi vonalon is tanulnának tovább, majd visszatérnének városunkba.

Teleki Szávai Krisztina A fenntartó örömmel támogat minden olyan kezdeményezést, mely a helyi igényekre épül, ugyanakkor a gyulai közoktatás színvonalának emelését is eredményezi, elősegíti. Elősegíti azt is, hogy a gyulai gyermekek illetve a nálunk tanuló fiatalok felnőtt életükben, munkájukban, választott szakmájukban boldoguljanak, sikeresek legyenek. A német nemzetiségi nyelvoktatás bevezetési nem csak a német közösség, hagyományőrzését, ápolását, nyelvi identitását erősíti tovább, hanem a gyulai Erkel Ferenc gimnázium képzési palettáját is szélesíti. A képzést választó gyermekeknek pedig nem csak olyan széles ívű biztos tudást ad, amely a jövőjüket elősegíti, hanem egy olyan közösségben való létüket erősíti tovább ahol a becsület, közös munka, kiemelt értékek.  2015 szeptemberétől hirdethető a képzés a gimnáziumban, a 2015-2016-os tanévben pedig indíthatóvá válik.

 

Szűcs Levente Aki szeretné folytatni az Erkel Ferenc gimnáziumban a korábban megkezdett magas szintű német tanulmányait, nem kell lemondania a többi szakról sem, amelyekre korábban jelentkeztek a diákok, ez azt jelenti, hogy amellett tudja folytatni az emeltszintű német nyelvoktatást, hogy tud mellette választani emelt magyar oktatást, történelem tagozatot, matematika tagozatot, biológia tagozatot, fizika tagozatot, kémia tagozatot. Ugyan úgy készülhet jogásznak, közgazdásznak, orvosnak, pedagógusnak amellett, hogy megszerzi a mi segítségünkkel a felsőfokú nyelvvizsgát illetve emeltszintű érettségi vizsgát tud majd tenni német nyelvből is. Aki tovább tanul annak nagyon fontos a pluszpontok gyűjtése és ezt a célt szolgálhatja a nyelvvizsga megszerzése, minél magasabb szintű annál több pontot kap a diák és az emelt szintű érettséginek a vállalása is többlet pontot jelent az ő számukra. A legfontosabb dolog a szülők számára, hogy nem a német nyelv és egyéb tagozatok között kell választani, a kettőt együtt is megteheti a diák. Amikor a továbbtanulási lapon megjelöli a német nemzetiségi képzést, ő azzal lehetőséget kap azzal, ha bejut erre a képzésre, hogy válasszon az iskola által kínált többi tagozatból. Egy feltételnek kell megfelelnie minden diáknak, hogy teljesítse az adott másik tagozathoz szükséges minimális bekerülési pontszámot. A diákok számára igazából egy feltételt támasztunk, amit szeretnénk kérni, szakmailag muszáj ezt megtenni, hogy legalább egy alapszintű, alapfokú nyelvvizsga szintű német tudással rendelkezzenek, hiszen a bekerült diákokat megpróbáljuk majd nem, kezdőszinten tanítani, sőt nem lehet kezdőszintről, hiszen az, aki nyolc évig tanul németet, az olyan magas szinten van már, hogy vele középfokú nyelvvizsga szintjéről kell elkezdeni a tanítást.